Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15

Εικόνα secretary

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (συνεδρίαση 78/27.01.2015) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Φ.122.5/48/179398/Ζ2/06-11-2014 απόφασης του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. Όργανα και Μετρήσεις (1ο έτος)
  2. Λογική Σχεδίαση ΙΙ (1ο έτος)
  3. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (2ο έτος)
  4. Παράλληλη Επεξεργασία (3ο έτος)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 23.03.2015, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή  τους δηλώνοντας  το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

http://www.ceid.upatras.gr, www.upatras.gr

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας)

email: secretary@ceid.upatras.gr  Τηλ: 2610.996940-1 Fax: 2610. 993469

                                                                         Πάτρα   02/03/2015,

        Η Γραμματέας του Πανεπιστημίου Πατρών

              Μαρίνα Π. Κορφιάτη

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.