Θέσεις συνεργατών στο Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εικόνα kokkinop

Το Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών ενδιαφέρεται για την πλήρωση τριών (3) θέσεων συνεργατών (μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτόρων), στα παρακάτω αντικείμενα:

 
Εργαλεία και υπηρεσίες
Σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών με βάση τα δίκτυα υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Προσόντα:

 • εμπειρία στον προγραμματισμό σε C/C++/python
 • εμπειρία σε τεχνολογίες cloud (AWS, OpenStack) και σε τεχνολογίες εικονικοποίησης (virtualization)
 • εμπειρία στη ανάπτυξη δικτυακών τεχνολογιών (html, css, mvc and js  frameworks)
 • γνώση σε Linux/Unix
 • γνώσεις δικτυακών τεχνολογιών

 

Δίκτυα δεδομένων και υποδομές
Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για δίκτυα δεδομένων και ανάπτυξη σχετικών δοκιμαστικών υποδομών (network emulation-testbed)

Προσόντα:

 • εμπειρία σε ερευνητικά θέματα οπτικών δικτύων (αρχιτεκτονικές, αλγόριθμοι, πρωτόκολλα)
 • γνώση τεχνικών βελτιστοποίησης
 • εκτεταμένη εμπειρία στον προγραμματισμό σε C/C++/python/matlab, με την ικανότητα σχεδιασμού αλγορίθμων
 • εμπειρία σε Software Defined Networking τεχνολογίες (π.χ. openflow)
 • εμπειρία σε περιβάλλοντα προσομοίωσης (π.χ. omnet, ns)
 • εμπειρία σε Software Defined Networking τεχνολογίες (π.χ. openflow), mininet, virtual switches (OVS)
 • εμπειρία στη διαχείριση δικτυακών συσκευών

 

Σύγκλιση ετερογενών δικτυακών τεχνολογιών
Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για συγκλίνουσες ετερογενείς δικτυακές υποδομές (ενσύρματες, ασύρματες και κινητές) για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος

Προσόντα:

 • εμπειρία σε κινητά και ασύρματα δίκτυα (M2M communications, Internet of Things, cell densification, etc)
 • εμπειρία σε οπτικά δίκτυα πρόσβασης
 • εκτεταμένη εμπειρία στον προγραμματισμό σε C/C++/python, με την ικανότητα σχεδιασμού αλγορίθμων
 • εμπειρία σε αλγορίθμους διαχείρισης πόρων (χρονοπρογραμματισμός, έλεγχος αποδοχής ροών, λήψη αποφάσεων)
 • γνώση τεχνικών βελτιστοποίησης
 • εμπειρία σε περιβάλλοντα προσομοίωσης (π.χ. omnet, ns) και προγραματισμου (π.χ. matlab)
 • εμπειρία στη διαχείριση δικτυακών συσκευών και ανάπτυξη σχετικών δοκιμαστικών υποδομών (testbeds)

 

Επικοινωνία:
καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβαρίγος

old.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/manos/

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.