Θέση εργασίας Web Developer, Android developer

Εικόνα gkantoun

Η INFOXOROS SOFTWARE προσλαμβάνει: Web Developer, Android developer.

Περιγραφή:
Ζητείται προγραμματιστής με προχωρημένες γνώσεις PHP, MySQL, JQuery, HTML/CSS, XML, JAVA για την ανάπτυξη web application, web services, adnroid application (περιβάλλον eclipse).

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ με προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα:
Γνώσεις Linux administrator.
Ικανότητα σύνταξης κειμένου και ευχέρεια στη γραπτή διατύπωση.

Η εταιρία παρέχει:
Άμεση πρόσληψη.
Ανταγωνιστικές αποδοχές.
Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

INFOXOROS SOFTWARE
Ανάπτυξη λογισμικού - εμπόριο
Χιλιάρχου Ορεινού 4 Αίγιο
www.infoxoros-soft.gr

τηλ. 261 500 1363
Fax. 261 500 1353

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.