θέση τεχνικού Δικτύου/προγραμματιστή

Εικόνα stratis

Μια (1) θέση τεχνικού Δικτύου/προγραμματιστή, απόφοιτου σχολής πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλης συναφούς σχολής Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε: 1. Διαχείριση δικτύων LAN-WAN σε layer 2 και layer 3 (συντελεστής βαρύτητας 20%) 2. Διαχείριση εξυπηρετητών (web, mail, DNS ....) (συντελεστής βαρύτητας 20%) 3. Διαπιστωμένη γνώση χρήσης CISCO και Mikrotik εξοπλισμού (συντελεστής βαρύτητας 20%) 4. Άριστη γνώση Linux OS (συντελεστής βαρύτητας 20%) 5. Διαπιστωμένη γνώση προγραμματισμού (C/C++, Javascript) (συντελεστής βαρύτητας 10%) 6. Επιθυμητή η δυνατότητα ανάπτυξης κώδικα στο επίπεδο του Linux Kernel (συντελεστής βαρύτητας 10%) Διάρκεια απασχόλησης 18 μήνες με συνολικό αντίτιμο 30.000,00€. Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 05-06-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Χρήστο Μάρκου στο τηλέφωνο: 210-6503409 και στο email: cmarkou@inp.demokritos.gr σύνδεσμος προκήρυξης: http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1142&View=18

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.