Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών στους Τομείς του Τμήματος

Εικόνα secretary

Παρακαλούνται οι Φοιτητές/τριες του Τμήματος να εκλέξουν από δύο (2) εκπροσώπους τους μετά των αναπληρωματικών τους και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες από έναν (1) εκπρόσωπό τους μετά του αναπληρωματικού του/της σε κάθε έναν από τους τρεις (3) Τομείς του ΤΜΗΥ&Π.Καταληκτική ημερομηνία έγγραφης γνωστοποίησης στη Γραμματεία η Παρασκευή 3-10-2014.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.