Ερωτηματολόγιο για το "Πράσινο" Πανεπιστήμιο

Εικόνα plotas

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει δημιουργήσει ερωτηματολόγιο για μια πρώτη αξιολόγηση των προσπαθειών/ενεργειών που αφορούν στο "Πράσινο Πανεπιστήμιο".
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.
Η συμπλήρωση του θα βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου καθώς και στον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική!
Ευχαριστούμε.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.