Αιτήσεις, ορισμός Τριμελών Επιτροπών και Ορκωμοσίες 8&9/7/14

Εικόνα secretary
Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που αιτούνται πιστοποιητικών από τη Γραμματεία να κάνουν το αίτημα στο myceid και να ελέγχουν πριν προσέλθουν στη Γραμματεία ότι το αίτημα έχει εγκριθεί. Όσοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν βρει επιβλέποντα Καθηγητή για την διπλωματική τους εργασία πρέπει να κάνουν αίτημα ορισμού Τριμελούς Επιτροπής και θέματος στη Γ.Σ.Ε.Σ. Οι Τελετές Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων ορίσθηκαν για την Τρίτη 8/07/2014 και την Τετάρτη 9/07/2014 αντιστοίχως.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.