Αιτήσεις συμμετοχής στις Ορκωμοσίες ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων 8&9/7/14

Εικόνα secretary

Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών των ΜΔΕ του Τμήματος να αιτηθούν έως την 16η Ιουνίου 2014 στη Γραμματεία τη συμμετοχή τους στις Τελετές Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων που ορίσθηκαν για την Τρίτη 8/07/2014 και την Τετάρτη 9/07/2014 αντιστοίχως.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.