Ανακοίνωση προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Εικόνα bouras

Λόγω της αδυναμίας να καλυφθούν οι ανάγκες σε επικουρικό έργο σε σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων και εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015 (κυρίως σε εργαστηριακά μαθήματα) η ΓΣ του ΤΜΗΥΠ αποφάσισε τα εξής και καλεί τους μεταπτυχικούς φοιτητές να βοηθήσουν:

1)Ολοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν το 2014-2015 πρέπει να προσφέρουν επικουρικό έργο 1 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ εξάμηνο το 2014-2015.

2)Οσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές(οποιοδήποτε έτους εισαγωγής) δεν εχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους παρακαλούνται να τις εκπληρώσουν αυτό το εξάμηνο.

3)Οσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να προσφέρουν πέραν των υποχρεώσεων τους καλούνται να το κάνουν.

4)Στα μαθήματα επιλογής δεν δικαιολογείται επικουρικό έργο στα πλαίσεια της υποχρεωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών εκτός απο τα μαθήματα

Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης και Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (συνολικά 1 μεταπτυχιακός φοιτητής)

και

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων (συνολικά 1 μεταπτυχιακός φοιτητής)

5)Σε αρκετά υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου δεν θα επικουρήσουν φοιτητές εισαγωγής 2014-2015 και 2013-2014. Επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα του μαθήματος που έχετε δηλώσει, για να σας ενημερώσει σχετικά, ώστε να δηλώσετε στη συνέχεια άλλο μάθημα/εργαστήριο.

6)Στο Υ/Κ δικαιολογούνται συνολικά 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές

7)Στη Βιβλιοθήκη δικαιολογούνται συνολικά 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Παρακαλώ για τις απαντήσεις σας ΜΕΧΡΙ τη Παρασκευή 6/3/2015 στα e-mails , .

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΗΥΠ για να μάθετε τα μαθήματα/εργαστήρια που έχουν ανάγκες σε επικουρικό έργο.

Οσοι δεν απαντήσουν και ωφείλουν επικουρικό έργο σύμφωνα με τα παραπάνω θα τους γίνει ανάθεση απο τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΗΥΠ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.