Αποφάσεις ΓΣ ΕΣ του ΤΜΗΥΠ στις 4/3 & 1/4/2014 αναφορικά με Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Εικόνα secretary

Η ΓΣΕΣ του ΤΜΗΥΠ συζήτησε και αποφάσισε τα αναφερόμενα στα συνημμένα αρχεία.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.