Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών"

Εικόνα berberid

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών» (Σ.Ε.Σ.Ε.) ανακοινώνει την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Στο ΔΠΜΣ ΣΕΣΕ συμμετέχουν τα εξής Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:

•    Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
•    Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
•    Το Τμήμα Φυσικής 

Το Δ.Π.Μ.Σ. Σ.Ε.Σ.Ε. έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 8.09.2014.

Στo επισυναπτόμενο μπορείτε να δείτε την αναλυτική Προκήρυξη του ΔΠΜΣ ΣΕΣΕ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.