Διεκπεραίωση του επικουρικού έργου

Εικόνα secretary

Συνημμένα τα έντυπα που θα χρειαστούν για τη διεκπεραίωση του επικουρικού έργου.

  •           Το Έντυπο Στοιχείων Αποζημίωσης συμπληρώνεται και υπογράφεται από κάθε φοιτητή χειρόγραφα. Για τυχόν απορίες επ’ αυτού μπορούν να επικοινωνήσουν με κ. Σταματόπουλο με e-mail ή στο τηλ. 2610997991.
  •           Θα συνοδεύεται από φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τους στη Τράπεζα Πειραιώς με 1ο όνομα το δικό τους (υποχρεωτικά).
  •           Οι βεβαιώσεις ωρών θα είναι μηνιαίες και θα υποβάλλονται στο Τμ. Μισθοδοσίας μαζικά σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1714/16569-30.9.2014 έγγραφο του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.
  •           Όσοι δεν είναι άμεσα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και έστω κι αν έχουν κύρια ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ θα πρέπει να ασφαλιστούν και στο ΙΚΑ. Συνημμένα υπάρχει σχετικό έγγραφο με οδηγίες. Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

κ. Ανδρέα Σταματόπουλο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Οικονομική Υπηρεσία, Τμ. Μισθοδοσίας

τηλ. 2610-997.991, fax 2610-997.692

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.