Εκκαθάριση μητρώου μεταπτυχιακών φοιτητών

Εικόνα secretary

Αποφάσεις Γ.Σ. Ε.Σ. του ΤΜΗΥΠ στις 4/2/2014 αναφορικά με το ΠΜΣ "Ε.Τ.Υ."

Σχετικά με την εκκαθάριση του μητρώου Μεταπτυχιακών Φοιτητών όσοι είναι εγγεγραμμένοι για ΜΔΕ πριν το 2010 (το 2010 συμπεριλαμβανομένου) να ολοκληρώσουν το Σεπτέμβριο του 2015, όσοι εγγραφήκαν το 2011 να ολοκληρώσουν το Σεπτέμβριο του 2016, όσοι εγγραφήκαν το 2012 να ολοκληρώσουν το Σεπτέμβριο του 2017, για τις άλλες περιπτώσεις ακολουθείται ο Κανονισμός. Για Διδακτορικό όσοι είναι πάνω από 4 χρόνια να ολοκληρώσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, όσοι είναι 3 χρόνια να ολοκληρώσουν τον Σεπτέμβριο του 2017, όσοι είναι 2 χρόνια να ολοκληρώσουν τον Σεπτέμβριο του 2018, για τους άλλους ακολουθούμε τον κανονισμό. Οι Μεταπτυχιακοί θα ενημερωθούν ταχυδρομικώς, με e-mail, τηλεφωνικώς και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η αναστολή φοίτησης δεν προσμετράται στο χρονικό διάστημα φοίτησης.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.