Επικουρικό έργο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματός μας

Εικόνα secretary

Σας κοινοποιούμε συνημμένα:

α) Έγγραφο του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, με οδηγίες για τη συμπλήρωση εγγράφων σχετικά με το επικουρικό έργο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματός μας και

β) Έντυπο Σύμβασης επικουρικού έργου.

Παρακαλούμε θερμά για την επίσπευση των διαδικασιών υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, ώστε να προωθηθούν έγκαιρα.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.