Ημερομηνία εξέτασης του μεταπτυχιακού μαθήματος Αλγοριθμικά Θέματα ΔΙκτύων και Τηλεματικής

Εικόνα bouras

Η εξέταση του  μεταπτυχιακού μαθήματος Αλγοριθμικά Θέματα ΔΙκτύων και Τηλεματικής θα γινει τη Τετάρτη 19/3/2014 3-5μμ στο γραφείο μου. Σημειώσεις και διαφάνειες του μαθήματος εχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος

http://ru6.cti.gr/bouras/lessons.php?id=4&action=general

Χ. Ι. Μπούρας

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.