Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας - Ύλη

Εικόνα dtsolis

Εξεταστέα ύλη μαθήματος:

  1. Το βιβλίο του κ. Ε. Παπακωνσταντίνου (από Εύδοξο).
  2. Στο eclass έχουν αναρτηθεί παρουσιάσεις / εισηγήσεις του μαθήματος οι οποίες εντάσσονται και αυτές στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Τα ανωτέρω μπορείτε να τα έχετε μαζί σας κατά την εξέταση.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.