Σεμιναριακό Μάθημα "Convex analysis and optimization"

Εικόνα stratis

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, τις προσεχείς εβδομάδες ο διακεκριμένος καθηγητής του University of Waterloo, Steve Vavasis, θα διδάξει εντατικό σεμιναριακό μάθημα 8 διαλέξεων με τίτλο Convex Analysis and Optimization. Ειδικότερα, προγραμματίζεται η διδασκαλία των εξής ενοτήτων:

1. Convex sets and convex hulls

2. Faces, extreme points and polyhedra

3. Separation of convex sets; tangent and normal cones; cone duality

4. Convex functions and differentiable convex functions

5. Subdifferentials and conjugation

6. Convex optimization: classes of problems

7. Duality and KKT conditions

8. Ellipsoid and interior-point methods

Τα μαθήματα θα γίνονται Δευτέρα 5-7μμ στην Α/Σ του Τμήματος και Τρίτη 9:30-11 στην Π200. Ειδικά όσον αφορά στις ομιλίες της Τρίτης, ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες αλλαγές που θα ανακοινώνονται έγκαιρα.

Οι διαλέξεις προγραμματίζονται για τις εξής ημερομηνίες:

17/-18/3, 31/3-1/4, 7-8/4, 28-29/4.

Παρακαλούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν να ζητήσουν άμεσα εγγραφή στο μάθημα μέσω του eClass. Το μάθημα θα είναι ανοικτό και σε προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε μεταπτυχιακούς και ερευνητές άλλων τμημάτων. Προτεραιότητα θα δοθεί στους μεταπτυχιακούς του ΕΤΥ οι οποίοι θα εγγραφούν στο μάθημα.

Ε. Γαλλόπουλος, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.