Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων, 8/7/2014 και 10/7/2014

Εικόνα secretary

Σας γνωρίζουμε ότι οι Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και
Καθομολόγησης Διδακτόρων θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»,
σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Ενημερώνονται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Τελετής στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Γεώργιος Σ. Παναγιωτάκης

ΩΡΑ 12:00 ΤΑ Μ.Δ.Ε. &  ΩΡΑ 10:00 ΤΑ Δ.Δ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.