ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εικόνα secretary

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΣ 2013-2014

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 2 ημέρες και θα καλύψει θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργαστηριακούς χώρους.

Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό για όλους τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές των σχολών

Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωλογικού, Φυσικού, Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Η/Υ, Επιστήμης Υλικών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 28 έως και την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 από 09.00-17.00. Το σεμινάριο είναι προπαιτούμενο σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου για την απόκτηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης της αντίστοιχης σχολής.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα υπάρξει αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.