Scholarships

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για  εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022. 

Περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Υποτροφίες ΙΚΥ ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

Εικόνα varvarigou
Κατηγορία: 

Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ σχετικά με τον "Καθορισμό των όρων και της διαδικασίας χορή γησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-Ε.ΥΔ.Α.Π. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας» κατ’ εφαρμογή της από 27-05-2022 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.)".

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ

Εικόνα varvarigou
Κατηγορία: 

​ Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΚΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνα varvarigou
Κατηγορία: 

Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει και φέτος,  πέντε υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο,

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της ΕΕΕ (αρμόδια κ. Πρασίνου, στα τηλέφωνα 210 4291159 – 65).  

 

Προκήρυξη Υποτροφιών Σλοβενικής κυβέρνησης

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών Σλοβενικής κυνέρνησης σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών.

Οι υποτροφίες για Έλληνες πολίτες είναι 10 με διάρκεια από 3 έως 10 μήνες. Στους υποτρόφους χορηγείται χρηματικό βοήθημα ύψους 300ευρώ μηνιαίως, επιδότηση διατροφής ύψους 2,69ευρώ/ημέρα, ενώ παρέχεται δωρεάν διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίων καθώς και δωρεάν βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2022. 

Υποτροφίες για Έλληνες πολίτες για σπουδές στη Σαουδική Αραβία

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της Κυβερνησης της Σαουδικής Αραβίας οι οποίες αφορούν σε όλα τα αντικείμενα σπουδών εκτός της ιατρικής και δίνονται στο πλαίσιο υποτροφιών της χώρας για μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις ανα τον κόσμο.

Παρέχονται 27 πλήρεις υποτροφίες για Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να σπουδάσουν στη χώρα. 

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://scholarship.moe.gov.sa, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

 

Ενημέρωση για πρόσκληση υποβολής υποτροφιών ελληνο-βρετανικής συνεργασίας

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

Σας επισυνάπτουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το νέο Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής συνεργασίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος καθώς και το κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιοτήτων.

 

Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου και διδακτορικής έρευνας 2021-2022 Ι.Κ.Υ. και Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

 

Σας ενημερώνουμε οτι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και η Βρετανική Πρεσβεία σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα προκειται να χορηγήσουν υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών και διδακτορικής έρευνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Ειδικότερα θα χορηγηθούν 44 υποτροφίες διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) 14 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και (β) 30 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Χορήγηση υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5584/τ.Β./1-12-2021 ΦΕΚ, το οποίο αφορά τη χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. , θα χορηγηθούν πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας,
μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα.

Μεταπτυχιακά στο University of Central Florida (UCF)

Εικόνα stratis
Κατηγορία: 

The University of Central Florida (UCF) is interested in engaging students from The University of Patras in doctoral programs here in the College of Engineering and Computer Science (CECS). Our faculty are currently recruiting prospective students in a number of PhD programs for the Fall 2022 academic term:

 

«Βραβείο Διδασκαλίας»

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) καθιερώνει Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας σε μέλος ΔΕΠ του ΠΠ. Η καθιέρωση του συγκεκριμένου βραβείου καθιερώνεται (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το ΠΠ στη σημασία της εξαίρετης διδασκαλίας στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και (β) να αναγνωρίσει εκείνα τα μέλη του, που υπηρετούν την διδασκαλία ως  ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.

Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Εικόνα ioanna
Κατηγορία: 

Καθιερώνεται Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Με πρωτοβουλία της πρυτανικής αρχής το Πανεπιστήμιο Πατρών καθιερώνει Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης.

Το βραβείο θεσπίστηκε (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα η οποία  στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και (β) για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει το κάθε εξαιρετικό ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές 2ου & 3ου κύκλου σπουδών

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

 

 

Συνημμένα θα βρείτε τις με Α.Π.: 85775/Ζ1/15-7-2021 και 85759/Ζ1/15-7-2021 Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές  Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και 2018-2019 από τα έσοδα των κληροδοτημάτων ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ,  που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΙΚΥ «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

Εικόνα fbakogianni
Κατηγορία: 

Σας γνωρίζουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών πρόκειται να δημοσιεύσει Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη χορήγηση 2.150 υποτροφιών σε επιμελείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 που ανήκουν σε κοινωνικά και εισοδηματικά ευπαθείς ομάδες προκειμένου να υποστηριχτούν οικονομικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σχετικές πληροφορίες θα δείτε στο συνημμένο αρχείο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Εικόνα aggeliki
Κατηγορία: 

 

H Υπηρεσία συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός φιλόδοξου πολυετούς προγράμματος υποτροφιών για φοιτητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2) στη Γαλλία.

Σελίδες

Εγγραφή στο CEID Announcements

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.