Scholarships

Υποτροφίες ΠΜΣ στα Μαθηματικα και στην Πληροφορική, χορηγία γαλλικών ερ. Αριστείας (Labex)

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 
Υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική, χορηγία γαλλικών εργαστηρίων Αριστείας (LABEX)

Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων
Υποτροφία για Μaster στα Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, στα Ιδρύματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay

Μεταπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΤΕ

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18 έως 24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, ανάλογα τον τόπο σπουδών του υποψήφιου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

2 θέσεις PhD στο πλαίσιο Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network

Εικόνα maurokef
Κατηγορία: 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή, έχουν προκηρυχθεί δυο θέσεις την την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Αγγλία σε θέματα που σχετίζονται με "drone communications and energy efficiency".

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

 

Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Προκήρυξη Δέκα (10) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

Έρευνα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, της Μηχανικής Μάθησης, των Big Data και της Βιοπληροφορικής.

Προκήρυξη μεταδιδακτορικών ερευνητικών υποτροφιών ακαδ. έτους 2019-2020 στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου». Ιδ. Μποδοσάκη

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στο παρακάτω έγγραφο παρέχονται πληροφορίες και χρήσιμοι σύνδεσμοι που αφορούν την προκήρυξη Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 στη μνήμη του "Σ. Γ. Μαντζαβίνου" του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2017-2018, κατ’ ελάχιστον 3685
υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα
Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
(ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Υποτροφίες Παν. Τριανταφυλλίδη

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στους παρακάτω συνδέσμους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό (εσωτερικού και εξωτερικού) για σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου από το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη.

Υποτροφίες Ζ. Σούτσου

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την επιλογή υποτρόφων για σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου στο εσωτερικό από το κληροδότημα Ζ. Σούτσου.

Υποτροφίες "Ανδρέας Μεντζελόπουλος" για σπουδές στην Αμερική

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος»

για σπουδές στην Β. Αμερική

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί μέχρι πέντε (5) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υποτροφίες για Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

Υποτροφίες για Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών

(1) Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες με έμφαση θέματα που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας του χρήστη σε υπηρεσίες Διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογίες virtualization και SDNs καθώς και την παρουσία Internet of Things.

Άτυπη εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση σε ερευνητικά έργα

Εικόνα berberid
Κατηγορία: 
Στα πλαίσια ερευνητικών έργων της ΓΓΕΤ υπάρχει η πρόθεση να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα θέσεις εργασίας  στον ΕΛΚΕ του Παν. Πατρών και για διάρκεια έως 3 χρόνια ως εξής:
 
Δύο θέσεις Διπλωματούχων ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών / Επιστήμης Υπολογιστών / Πληροφορικής
      Απαιτείται ισχυρό υπόβαθρο σε:
          - Προγραμματισμό
          - Μαθηματικά
          - Επεξεργασία Εικόνας - Τεχνητή Όραση
          - Μηχανική Μάθηση

«ΚΟΙΟΣ» Υποτροφίες για Διδακτορικούς Φοιτητές

Εικόνα gkeramidas
Κατηγορία: 

Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης. Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» αποτελεί τη μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE Teaming, με σημαντική χρηματοδότηση πέραν των 40 εκατομμυρίων ευρώ, για τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών.

Θέσεις 15 Ph.D. Marie-Sklodwska Curie στα πεδία: Κβαντική Χρωμοδυναμική στο πλέγμα, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Υπολογιστική Βιολογία και Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αλγόριθμοι.

Εικόνα secretary
Κατηγορία: 

The European Joint Doctorate Program in Simulation in multiscale physical and biological systems (STIMULATE) is accepting applications for the academic year 2018-2019.

STIMULATE offers 15 PhD Marie-Sklodwska Curie fellowships for cross-disciplinary research in Lattice QCD, Computational Biology, Computational Fluid Dynamics and Mathematical Modelling and Algorithms.

Σελίδες

Εγγραφή στο CEID Announcements

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.