ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΥ&Π

Εικόνα secretary

Σας γνωρίζουμε ότι η ορκωμοσία φοιτητών του ΤΜΗΥ&Π προγραμματίζεται για την Πέμπτη 24/7/2014. Προκειμένου αυτή να καταστεί δυνατή δεδομένης της υποστελέχωσης της Γραμματείας του Τμήματος, καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους από το Πρόγραμμα Σπουδών συμπεριλαμβανομένης και βαθμολογημένης της Διπλωματικής Εργασίας να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία έως και την Τρίτη 8/7/2014 συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ταυτόχρονα να απευθυνθούν στους διδάσκοντες να στείλουν άμεσα τους βαθμούς τους (έστω και μόνο των υπό ορκ/σία φοιτητών) στη Γραμματεία.

Παρακαλούμε για την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.