Αλλαγη στο πρόγραμμα

Εικόνα vergos

Μόνο για τη τρέχουσα εβδομάδα, θα γίνει αμοιβαία αλλαγή των ωρών διδασκαλίας μεταξύ Λογικής Σχεδίασης Ι και Φυσικής. Έτσι, αύριο 17:00-19:00 θα γίνει διάλεξη Φυσικής, ενώ την Τετάρτη 8/10   11:00-13:00, θα διεξαχθεί διάλεξη στη Λογική Σχεδίαση Ι.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.