Αμφιθέατρα για τις εξετάσεις στη Λογική Σχεδίαση Ι και ΙΙ

Εικόνα vergos

Για την εξέταση της 11/2 στη Λογική Σχεδίαση Ι, θα χρησιμοποιήσουμε ΜΟΝΟ τα αμφιθέατρα ΒΑ και ΑΦΕ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις σας, οι φοιτητές που έχουν ΑΜ < 5650 μπορούν να εξεταστούν στο ΒΑ (4 ανά έδρανο, 144 συνολικά) και οι υπόλοιποι στο ΑΦΕ. 

Για την εξέταση της 19/2 στη Λογική Σχεδίαση ΙΙ, θα χρησιμοποιήσουμε ΜΟΝΟ το ΑΦΕ.

Υπενθυμίζω ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ανοικτές σημειώσεις και ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας αποδεικτικό της ταυτότητάς σας με ευδιάκριτη φωτογραφία  σας.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.