ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ της ΜΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εικόνα alexiou

<p class="rtecenter"><strong>ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ της ΜΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ</strong><strong> ΣΤΟ &nbsp;ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ&nbsp;</strong></p>

<p class="rtecenter"><strong>ΛΟΓΙΚΟΥ &nbsp;ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</strong></p>

<p>Την ΤΕΤ&nbsp; 4/6 3-5μμ και την ΠΕΜ 5/6 5-7μμ θα γίνει αναπλήρωση του εργαστήριο ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην πινακίδα ανακοίνωσεων του εργαστηρίου.</p>

<p>Γ.Φ. Αλεξίου&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Πάτρα 2/6/14</p>

<p><strong><u>Σημείωση</u></strong></p>

<p><strong>Για τις (πρακτικές)&nbsp; ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ πιθανότερες ημερομηνίες είναι οι <u>:&nbsp; ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ 20-21-22 ΙΟΥΝΙΟΥ</u> στις ώρες 9-14 και 16-21 όσο χρειαστεί !</strong></p>

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.