Ανάρτη βαθμολογιών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014

Εικόνα bouras

Καλημέρα σας

Στο ru6.cti.gr/bouras εχουν ανρτηθεί οι βαθμολογίες για τα μαθήματα

Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

και

Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες

Οποια(ος) θέλει να δεί το γραπτό του μπορεί να το κα΄νει τη Δευτέρα 30/6 5-6μμ στο γραφείο μου.

Φιλικά
Χ.Ι.Μπούρας

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.