ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι & ΕΥΦΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εικόνα ihatz

Σας ενημερώνω ότι λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό οι διαλέξεις για τα μαθήματα

Ευφυής Προγραμματισμός - Πέμπτη 11.00-13.00 και

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι (Java) - Παρασκευή 11.00-13.00

δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα (10-14/3). Το μάθημα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι (Java) θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα 17/3, 17.00-19.00 (Β4). Για την αναπλήρωση του μαθήματος Ευφυής Προγραμματισμός θα βγει ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα.

Ι. Χατζηλυγερούδης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.