Αναβολή μαθήματος Κοινωνικές και Νομικές πλευρές της Τεχνολογίας

Εικόνα pvlds

Λόγο εκτάκτου προβλήματος του διδάσκοντα το αυριανό μάθημα (01/04/2014) αναβάλεται. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.