Αναζήτηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για συνεργασία

Εικόνα bouras

Η Ερευνητική Μονάδα 6 (ru6.cti.gr) ενδιαφέρεται για συνεργασία με προτπυχιακούς  (3ο και 4ο έτος)  και με μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η συνεργασία αναφέρεται σε ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος όπως αυτές περιγράφονται στο ru6.cti.gr. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιεύσεις αλλά και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και διδακτορικής διατριβής. Υπάρχει και η δυνατότητα χρηματικής αμοιβής. Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον ΜΕΧΡΙ 30/3/2015 στέλνοντας e-mail στο το οποίο να συμπεριλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, περιοχή ενδιαφέροντος και έκφραση ενδιαφέροντος για είδος συνεργασίας(πχ δημοσιεύσεις, διπλωματική εργασία, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.