Αποτελέσματα στο μάθημα Εφαρμοσμένα Πληρ/κά Συστήματα 1

Εικόνα pvlds

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δ' έτους. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου την Τετάρτη (5/3/2014, 11:00 - 14:00). 

Φιλικά, Γ. Παυλίδης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.