Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ - αλλαγή ώρας/αίθουσας Πέμπτης

Εικόνα scosmada

Το μάθημα της Πέμπτης θα γίνεται από αύριο 2-4 στη ΒΑ.

Η αλλαγή υπάρχει και στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σ. Κοσμαδάκης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.