ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ASSEBMLY)

Εικόνα alexiou

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

και

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ASSEBMLY)

Έξω από το γραφείο του κ. Βέργου και τις ώρες που είναι εκεί ο κ. Βέργος μπορείτε να παραλαμβάνετε τα φυλλάδια για τα παραπάνω εργαστήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να παίρνετε ΜΟΝΟ ένα αντίτυπο ο καθένας / καθεμία.

Στα εργαστήρια δεν θα γίνει κανείς/καμμιά  δεκτός/η χωρίς φυλλάδιο !

Γ. Φ. ΑΛΕΞΙΟΥ   -  Ν. ΣΚΛΑΒΟΣ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.