Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πρόοδο του μαθήματος Φυσική ΙΙ

Εικόνα tsitsoka

Η φόρμα εγγραφής για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική πρόοδο του μαθήματος
Φυσική ΙΙ είναι πλέον διαθέσιμη στο Σύστημα Ηλεκτρονικών
Εξετάσεων (http://exams.ceid.upatras.gr.)
 
Για τη συμμετοχή στην εξέταση μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο σύστημα και να
αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια να εγγραφούν ρητά στην εξέταση.

Η εγγραφή στο σύστημα γίνεται εδώ:
http://exams.ceid.upatras.gr/examsRegistration/

Η σελίδα του συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων είναι η παρακάτω
http://exams.ceid.upatras.gr/exams/

Για τη συμμετοχή στην εξέταση, θα πρέπει να γίνει ρητά δήλωση μέσα από το
παραπάνω σύστημα. Μετά τη σύνδεση στη σελίδα με τα στοιχεία του
λογαριασμού που αποκτήθηκαν, επιλέγοντας το σύνδεσμο “Available Examinations” ,
μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ηλεκτρονική πρόοδο του μαθήματος.

Τόσο η εγγραφή στο σύστημα όσο και η εγγραφή στην εξέταση είναι υποχρεωτικά.
Όσοι έχουν δημιουργήσει παλιότερα λογαριασμό στο σύστημα δε δημιουργούν
καινούργιο αλλά θα χρησιμοποιήσουν τον ήδη υπάρχων λογαριασμό.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.