ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 2

Εικόνα christides

Σας γνωρίζω τα εξής:

1) Τα τμήματα 8 και 9 που σχηματίστηκαν τώρα θα ακολουθήσουν κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

2) Το Τμήμα 10 (και ίσως σχηματιστεί και Τμήμα 11) θα κάνουν τις 3 ασκήσεις σε ημερομηνία και ώρες που θα ανακοινωθούν μετά το Πάσχα.

3) Αναπλήρωση εργαστηρίου για όσους απουσίαζαν την προκαθορισμένη ημέρα, μπορεί να γίνει μόνον για μια άσκηση. Όσοι επιθυμούν να αναπληρώσουν (όχι να την επαναλάβουν) μια άσκησή τους υποχρεούνται να προσέλθουν ατομικά (όχι μαζικά) εκτός προγράμματος μια οποιαδήποτε από τις 2 άλλες ημέρες που γίνεται η ίδια άσκηση που χρωστούν. Π.χ. για την άσκηση-1, αναπλήρωση μπορεί να γίνει μόνον τις επόμενες 2 Τετάρτες που υπάρχει στο πρόγραμμα αυτή η άσκηση.

4) Για την αναπλήρωση δεν χρειάζεται να μου προσκομίσετε καμία βεβαίωση για το λόγο που απουσιάζατε.

5) Δεν πρόκειται να δημιουργηθούν Τμήματα αναπλήρωσης του εργαστηρίου, οποτε να φροντίσετε να κάνετε την αναπλήρωση εντός των χρονικών περιθωρίων που ανέφερα.

6) Όσοι από προηγούμενα έτη έχουν παραδώσει στον κ. Βελγάκη αναφορές για τρεις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής-2 δεν χρειάζεται να επαναλάβουν ή συμπληρώσουν καμία άλλη άσκηση εφέτος. Όσοι έχουν παραδώσει 2 αναφορές μπορούν να προσέλθουν για αναπλήρωση μόνον μιας άσκησης, σύμφωνα με τα παραπάνω

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.