Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 2 - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014

Εικόνα thomos
  • Η εξέταση του μαθήματος: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 2, θα πραγματοποιηθεί σε δύο συνεχόμενες ημέρες: Δευτέρα 29/09 και Τρίτη 30/09.
  • Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (σσ: καμία απουσία στις 5 εργαστηρίακές ασκήσεις και μ.ο. βαθμολογίας στις ασκήσεις >= 5) και κατόπιν να κάνουν εγγραφή σε μία από τις Ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο eclass. Η δήλωση ομάδας θα γίνει αποκλειστικά μέσω του eclass ενώ δεν θα γίνονται δεκτές αλλαγές ώρας.
  • Οι εγγραφές στις ομάδες του eclass θα είναι ανοιχτές μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 25/09. Νέες ομάδες θα δημιουργηθούν όταν συμπληρωθούν πλήρως οι υπάρχουσες. Εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για κανένα λόγο.
  • Η εξέταση θα διαρκεί 50 λεπτά και θα περιλαμβάνει πειραματικά και θεωρητικά ερωτήματα από το φυλλάδιο των ασκήσεων που σας δόθηκε στο εργαστήριο. Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να εκτελέσετε το ερώτημα που θα σας ζητηθεί και να καταγράψετε στην γραπτή κόλλα τις απαντήσεις σας σε αυτά. Το φυλλάδιο με τα ερωτήματα που πρέπει να εκτελέσετε θα σας δοθεί επί τόπου στην εξέταση. Δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα δικά σας φυλλάδια ενώ απαγορεύονται οι προσωπικές σημειώσεις. Απαραίτητο επίσης είναι να έχετε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.