Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΙΙ, ενσωμάτωση Ομάδων Εξάσκησης

Εικόνα gpoikonomou

Αγαπητοί φοιτητές,

   Σας ενημερώνουμε πως οι Ομάδες Εξάσκησης:

Δευτέρα, 15:00 - 17:00, Ομάδα Α' και Δευτέρα, 17:00 - 19:00, Ομάδα Α'

ενσωματώνονται στην

Δευτέρα, 15:00 - 17:00, Ομάδα Α'

και οι Ομάδες Εξάσκησης:

Δευτέρα, 15:00 - 17:00, Ομάδα Β' και Δευτέρα, 17:00 - 19:00, Ομάδα Β'

ενσωματώνονται στην

Δευτέρα, 15:00 - 17:00, Ομάδα Β',

εξ αιτίας του τελικού αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών. Επίσης, η Ομάδα Εξάσκησης:

Παρασκευή, 09:00 - 11:00, Ομάδα Α'

γίνεται

Δευτέρα, 17:00 - 19:00, Ομάδα Α'

και η Ομάδα Εξάσκησης:

Παρασκευή, 11:00 - 13:00, Ομάδα Α'

γίνεται

Πέμπτη, 09:00 - 11:00, Ομάδα Α'.

Τέλος, παρόμοια, η Ομάδα Εξάσκησης:

Παρασκευή, 09:00 - 11:00, Ομάδα Β'

γίνεται

Δευτέρα, 17:00 - 19:00, Ομάδα Β'

και η Ομάδα Εξάσκησης:

Παρασκευή, 11:00 - 13:00, Ομάδα Β'

γίνεται

Πέμπτη, 09:00 - 11:00, Ομάδα Β'.

Οι τελευταίες αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες λόγω του περιορισμένου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών. Η εξάσκηση των φοιτητών στο Εργαστήριο θα αρχίσει τη Δευτέρα, 09/03/2015 για την Ομάδα Α' και τη Δευτέρα, 16/03/2015 (προσοχή στις αντίστοιχες ώρες ανά Ομάδα Εξάσκησης). Η εγγραφή των φοιτητών στο eClass δεν θα αλλάξει μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του Εργαστηρίου.


   Εκ του Εργαστηρίου,

Γιώργος - Πέτρος Κ. Οικονόμου,
Δρ., M.Sc., Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ’
Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Ε.Δι.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ κ’
Πληροφορικής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.