Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

Εικόνα adaos

Το εργαστήριο μικροϋπολογιστών θα συνεχιστεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

29/3 2014, 10-13, GROUP 4, ΑΣΚΗΣΗ 2
29/3 2014, 15-18, GROUP 8, ΑΣΚΗΣΗ 2
7/4 2014,  9-12, GROUP 5, ΑΣΚΗΣΗ 2
8/4 2014,  9-12, GROUP 6, ΑΣΚΗΣΗ 2
11/4 2014,  9-12, GROUP 7, ΑΣΚΗΣΗ 2

Την εβδομάδα 31/3 - 4/4 δεν θα γίνουν εργαστήρια.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.