Εργαστήριο Προγραμματισμού σε Συμβολική Γλώσσα: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014

Εικόνα nsklavos

Αγαπητοί Φοιτητές,

αναφορικά με την εξέταση του Εργαστηρίου Προγραμματισμού σε Συμβολική Γλώσσα, Β΄ Εξάμηνο, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014, όσοι δηλώσατε συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε να προσέλθετε ως ακολούθως:

10:00, οι φοιτητές του Β’ Εξαμήνου,

11:00, οι φοιτητές των υπόλοιπων εξάμηνων.

 

Για την εξέταση ισχύουν οι αναλυτικές οδηγίες που είχαν δοθεί για την εξεταστική Ιουνίου 2014.

 

Καλή Επιτυχία !!!

Εκ Μέρους των Διδασκόντων,

Νικόλαος Σκλάβος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.