Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας

Εικόνα dtsolis

Για την εκπόνηση της εργασίας για το μάθημα δεν απαιτείται δήλωση του θέματος στο διδάσκοντα.

Ακολουθείστε τις σχετικές οδηγίες όπως αναφέρονται στο eclass.

Αύριο το μάθημα αναβάλλεται λόγω απουσίας του διδάσκοντα σε συνέδριο.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.