"Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων"

Εικόνα secretary

Σας γνωρίζουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος έχει αναρτηθεί ενημερωτική των πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2014-2015 ιστοσελίδα  http://www.upatras.gr/index/page/id/152 με τίτλο "Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων" η οποία διαμορφώθηκε ειδικά, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του Ιδρύματός μας να οδηγηθούν με ευκολία σε όλες τις πληροφορίες  που χρειάζονται για την έναρξη των σπουδών τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.