Ορισμός εκπροσώπου Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του ΤΜΗΥ&Π

Εικόνα secretary

Για ενημέρωσή σας και άμεσες ενέργειές σας.

Προθεσμία προσκόμισης στη Γραμματεία του σχετικού εγγράφου: Παρασκευή 26/9/14 ώρα 13:00.

 

Πάτρα 17/9/2014, Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3581

ΠΡΟΣ: τους Φοιτητές του Τμήματος

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου Φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του ΤΜΗΥ&Π

Σχετ.: Ν4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159/10-8-2012) άρθρο 4, παρ. 3 &

           Ν4009/11 (ΦΕΚ Α΄ 195/6-9-2011) άρθρο 49

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του ΤΜΗΥ&Π ακαδημαϊκού έτους 2014-15.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.