Βαθμολογία Δικτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασυνδεση Δικτύων και Διακριτά Μαθηματικά 1

Εικόνα bouras

Καλησπέρα σας

Στο

http://ru6.cti.gr/bouras/index2.php

εχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες για τα μαθηματα

Δικτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεσης Δικτύων

και

ΔΙακριτά Μαθηματικά 1

της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2014.

Οποιος θέλει να δει το γραπτό του τη Πέμπτη 13/2/2014 10-11πμ στο γραφείο μου.

Φιλικά

Χ. Ι. Μπούρας

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.