Βαθμολογία Φεβρουαρίου, Διακριτά Μαθ/κά ΙΙ

Εικόνα scosmada

ΠΑΝ/ΚΟΝ ΕΤΟΣ: 2013-14                                            ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Φεβρουαρίου

 

 

 

3350

5

3549

7

4013

7,5

4181

8

4210

6

4234

6

4284

3

4338

5,5

4339

5,5

4341

6

4354

3,5

4447

6,5

4460

5,5

4520

4

4595

4

4610

3,5

4626

5

4627

5

4631

5,5

4637

3

4640

7

4645

5

4657

6

4663

5

4682

5,5

4692

5

4770

6

4875

3,5

4883

3,5

 

 

4885

3,5

4889

5,5

4900

5,5

4904

5

4909

5,5

4957

6

5002

5

5069

7

5139

5

5156

6

5157

5,5

5172

4

5211

5,5

5240

5

5264

5

5321

5

5334

5

5342

5

5353

5

5426

5

5440

5

5452

6,5

5453

4

5463

5

 

 

 

 

 

count = 53

pass  =  42

 

 

Eρωτήσεις:   Τρίτη 18 Μαρτίου 11:30 – 2:30  

Γραφείο Σ. Κοσμαδάκη       

(ισόγειο κτιρίου Β΄, δίπλα στο εργαστήριο Φυσικής)

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.