ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΝ' 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Εικόνα alexiou

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΝ' 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Στην πινακίδα ανακοινώσεων Α΄ετους (Α' όροφος, προθάλαμος Υ/Κ, αριστερά καθώς βγαίνουμε για τη Βιβλιοθήκη) έχει ανακοινωθει η βαθμολογία του παραπάνω μαθηματος.

Όσοι/ες έχετε βάσιμο λόγο να  θέλετε να δείτε το γραπτό σας, από ΠΑΡ 4/7/2014 τις ώρες γραφείου.

 

Γ. Φ. Αλεξίου

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.