Βαθμολογία Τηλεματικής και Νέων Υπηρεσιών

Εικόνα bouras

Στο

http://ru6.cti.gr/ru6/sites/default/files/bouras_public/announces/vathmo...

εχει ανακοινωθεί η βαθμολογία για τη Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014. Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας τη Τρίτη 23/9 3μμ-4μμ στο γραφείο μου.

Χ.Ι.Μπούρας

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.