Βοηθητικό Επικουρικό Έργο Προπτυχιακών Φοιτητών

Εικόνα nsklavos

Αγαπητοί Φοιτητές,

όσοι από εσάς επιθυμείτε να συμμετέχετε βοηθητικά στο επικουρικό έργο του Εργαστηρίου Μικρουπολογιστών, μπορείτε να στείλετε ανάλογο ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία σας στη διεύθυνση nsklavos ΑΤ ceid DΟΤ upatras DΟΤ gr . Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4ο έτος ή μεγαλύτερο και να έχουν περάσει επιτυχώς τα μαθήματα Μικρουπολογιστές Ι, Εργαστήριο Μικρουπολογιστών και Εργαστήριο Προγραμματισμού σε Συμβολική Γλώσσα, αποστέλλοντας και τους βαθμούς τους στα μαθήματα αυτά, μέχρι και την Πέμπτη 05/03/2015.

Ευχαριστώ πολύ,

Νικόλαος Σκλάβος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.