1ο βραβείο καλύτερης εργασίας στο 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων

Η εργασία "Biased Sink Mobility with Adaptive Stop Times for Low latency Data Collection in Sensor Networks" της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Δήμητρας Πατρούμπα και του Επίκουρου Καθηγητή Σωτήρη Νικολετσέα, απέσπασε το 1ο βραβείο καλύτερης εργασίας στο 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (Senzations 2009).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.