Αναφορά στον καθηγητή Παύλο Σπυράκη ως έναν εκ των διεθνώς κορυφαίων γαλουχητών νέων επιστημόνων στην Πληροφορική

Το άρθρο
Τίτλος: "The Best Nurturers in Computer Science Research"
Συγγραφείς: Bharath Kumar, και Y. N. Srikant
Πρακτικά Συνεδρίου: Proc. 5th SIAM International Conferene on Data Mining, pp. 566-570.
αναφέρει, με βάση επιστημονική ανάλυση, ότι ο Καθηγητής Παύλος Σπυράκης αποτελεί έναν εκ των διεθνώς κορυφαίων γαλουχητών νέων επιστημόνων στην Πληροφορική.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.