Αναγνώριση για το ευρωπαικό ερευνητικό έργο ARRIVAL

Σημαντική αναγνώριση για το Ευρωπαικό ερευνητικό έργο ARRIVAL, με συντονιστή και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χρήστο Ζαρολιάγκη. Τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου, που έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης και απήχησης στον τομέα εφαρμογής τους, επιλέχθηκαν για δημοσίεση στα ηλεκτρονικά τεχνολογικά περιοδικα ACM Tech News και ICT Results:

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.