Δεκαπέντε μέλη του τμήματος αναφέρονται στην Εγκυκλοπαίδεια Αλγορίθμων του εκδοτικού οίκου Springer

Στην πρόσφατα εκδοθείσα Εγκυκλοπαίδεια Αλγορίθμων από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer (Editor-in-Chief Prof. Ming-Yang Kao):

  • Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Σ. Νικολετσέας και Π. Σπυράκης είναι μεταξύ των 31 εκδοτών θεματικών περιοχών (area editors).
  • Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Χ. Ζαρολιάγκης και Ε. Κυρούσης, καθώς και οι διδάκτορες του τμήματος Π. Εφραιμίδης, Χ. Ευθυμίου, Δ. Θηλυκός, Α. Καπόρης, Σ. Κοντογιάννης, Π. Παναγοπούλου, Β. Παπαδοπούλου, Χ. Ραπτόπουλος, Π. Φατούρου, Δ. Φωτάκης, και Ι. Χατζηγιαννάκης, είναι μεταξύ των 350 συγγραφέων.

Από τους 20 συνολικά Έλληνες που συμμετέχουν είτε ως εκδότες θεματικών περιοχών είτε ως συγγραφείς στην εγκυκλοπαίδεια αυτή, οι 15 είναι μέλη ΔΕΠ ή/και διδάκτορες του τμήματος.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.